Állásajánlatok
Képzés
Támogatások
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Kiadványok
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Munkahelymegőrzés támogatásaNyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya), és

  • a támogatás iránti kérelmét az illetékes kirendeltséghez benyújtja,
  • a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését,
  • a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
  • írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,
  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
  • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,
  • vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát  megtartja, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó. Amennyiben a támogatási igény a megyében meglévő telephelyek közül két vagy több telephelyet érint, úgy telephelyenként külön-külön, de egy időben kell benyújtania a támogatás iránti kérelmet.

 

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

 

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:

A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás - mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90 százalékáig terjedhet. 

 

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően - a Start kártyák, Rehabilitációs kártya valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.  A munkáltató jogosult eldönteni, hogy amennyiben az alkalmazni kívánt személy START kártyával is rendelkezik, és a Munkahelyvédelmi Akció terv keretében nyújtott kedvezmények valamelyike is érvényesíthető utána, akkor melyiket veszi igénybe, ugyanis mindkettő kedvezmény nem érvényesíthető.

 

A támogatás igénylése:

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségén lehet benyújtani.

  

A támogatás elbírálása, folyósítása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt.

  

Általános szerződési feltételek a munkahelymegőrzés támogatásáról

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.
Tel.:(88) 424-477 Fax.:(88) 424-477 E-mail: veszpremkh-mk@lab.hu