Állásajánlatok
Képzés
Támogatások
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Kiadványok
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Helyközi utazás támogatásaNyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás- támogatásról 

 

 

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 2.§-ban foglaltak alapján.

 

Támogatás alanya, mértéke, időtartama:

Helyközi utazás-támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a személy, aki legalább 6 hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső. A támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható. A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető – a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján – ha a munkaadó,

a. olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – az illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső, és

b. hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működési körével összefüggő okból - nem szüntette meg, valamint

c. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 11. § - ában foglalt feltételeknek.

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatalának járási/fővárosi kerületi hivatalának munkaügyi kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) a munkáltató költségét a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 3. § és 4. § - ban foglaltak alapján térítheti meg az alábbiak szerint:

  • a munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának legalább 86 %-át, ha
  • belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán,
  • helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
  • elővárosi buszon, HÉV-en,
  • menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, réven utazik a munkavégzés helyére.
  • a munkavállaló részére a munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt, saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha

a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;

b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;

c) a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni;

A munkáltató azon munkavállaló esetében, aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni, a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a Korm. rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti. 

 

A támogatás igénylése:

A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó kirendeltségen adhatja be, a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó kérelmével együtt nyújthatja be a foglalkoztatást megelőzően.

 

A támogatási kérelem elbírálása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt. Amennyiben a munkavállaló is kéri az őt terhelő rész támogatását, úgy a kirendeltség a munkavállalóval is hatósági szerződést köt. 

 

A támogatás folyósítása:

A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a kirendeltség részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát.

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.
Tel.:(88) 424-477 Fax.:(88) 424-477 E-mail: veszpremkh-mk@lab.hu