Állásajánlatok
Képzés
Támogatások
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Kiadványok
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Csoportos személyszállításNyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos személyszállítás támogatásról

 

 

A Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 3.§-ban foglaltak alapján

 

 

Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

 

Támogatás alanya:

Támogatást igényelhet az a munkaadó, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

 

A támogatás további feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel oda-vissza történő utazása nem, vagy aránytalan nehézséggel oldható meg, valamint a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 11.§-ában foglalt  feltételeknek.

 

A 39/1998. (III.2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely között oda- és visszautazás akkor oldható meg aránytalan nehézséggel, ha annak ideje naponta – tömegközlekedési eszközzel – a két órát meghaladja.

 

A támogatás mértéke:

A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

 

A támogatás időtartama:

A megyei (fővárosi) kormányhivatal járási hivatalának járási /fővárosi kerületi hivatalának munkaügyi kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) a támogatást a munkaadó részére legfeljebb egy évre állapíthatja meg.

 

A támogatás igénylése:

A munkaadó támogatás iránti kérelmét a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségen adhatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

 

A támogatási kérelem elbírálása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt.

 

A támogatás folyósítása:

A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a kirendeltség részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 8200 Veszprém, Megyeház tér 3.
Tel.:(88) 424-477 Fax.:(88) 424-477 E-mail: veszpremkh-mk@lab.hu